pornografia
 
Encyklopedia PWN
pornografia
[gr. pórnē ‘nierządnica’, gráphō ‘piszę’],
pisma, druki, filmy, wizerunki i in. przedmioty wykonywane i rozpowszechniane w celu wywołania u odbiorców podniecenia seksualnego;
nie jest przedmiotem pornograficznym dzieło sztuki ani jego reprodukcja; rozpowszechnianie (tzn. udostępnianie większemu gronu osób) oraz sporządzanie, przechowywanie lub przewożenie w celu rozpowszechniania przedmiotów mających charakter pornografii jest przestępstwem w Polsce i w większości państw, a obowiązek jego ścigania wynika z konwencji międzynar. uchwalonej 1923.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia