pomologia
 
Encyklopedia PWN
pomologia
[łac. pomum ‘jabłko’, gr. lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
odmianoznawstwo sadownicze,
dział sadownictwa;
nauka o morfologicznych, anatomicznych i fizjol. oraz użytkowych właściwościach odmian drzew i krzewów owocowych; termin „pomologia” jest stosowany (np. w USA) na określenie całości nauki sadowniczej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia