pomoc prawna
 
Encyklopedia PWN
pomoc prawna:
1) wykonywanie określonych czynności procesowych przez inne organy procesowe na żądanie uprawnionych organów prowadzących postępowanie sądowe; jest udzielana zarówno w obrocie prawnym krajowym, jak i zagr.; udzielanie pomocy prawnej przez sądy innego państwa jest uregulowane w krajowych ustawach procesowych, ale także w umowach międzynar. (np. Europejska konwencja o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych) lub dwustronnych; w stosunkach międzynar. wzajemna p.p. jest jednym z wielu instrumentów współpracy, obok takich, jak ekstradycja, przekazanie i przejęcie ścigania, przekazanie i przejęcie wyroku do wykonania;
2) całokształt zadań adwokatury obejmujący zastępstwo przed sądami i in. organami państw., obronę w sprawach karnych, porady prawne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia