półmetale
 
Encyklopedia PWN
półmetale,
pierwiastki chem., które w reakcjach chem. wykazują, w zależności od warunków, tendencję do oddawania lub do pobierania elektronów;
mają cechy metaliniemetali; są zwykle półprzewodnikami; tlenki półmetali mają charakter amfoteryczny (amfoteryczność); m.in.: german, arsen, antymon, selen. Niekiedy zw. były metaloidami. Termin „półmetale” jest niezalecany przez Międzynar. Unię Chemii Czystej i Stosowanej, wg której pierwiastki chem. dzieli się na metale i niemetale (pierwiastek chemiczny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia