polioksometalany
 
Encyklopedia PWN
polioksometalany,
grupa związków nieorg., obejmująca izo- i heteropolikwasy oraz ich sole, o anionach odpowiadających ogólnemu wzorowi [XxMmOy]q, w którym M oznacza atom molibdenu, wolframu, rzadziej wanadu, niobu lub tantalu, w ich najwyższym stopniu utlenienia, X jest atomem dowolnego pierwiastka, np. fosforu, boru;
stosowane w chemii analit. i biochemii, niektóre — jako katalizatory.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia