polikwasy
 
Encyklopedia PWN
polikwasy,
kwasy nieorg., których aniony zawierają co najmniej 2 atomy pierwiastka kwasotwórczego;
powstają w wyniku kondensacji cząsteczek prostych kwasów tlenowych (szczególnie łatwo kondensują kwasy: chromowy, wolframowy, fosforowy, krzemowy); w przypadku, gdy łączą się cząsteczki tego samego kwasu otrzymuje się izopolikwasy, np. kwas dichromowy H2Cr2O7, gdy kondensują cząsteczki różnych kwasów tworzą się heteropolikwasy, np. kwas dodekamolibdofosforowy H3PMo12O40; wyższych polikwasów nie udaje się wyodrębnić w stanie czystym — zwykle otrzymuje się ich mieszaninę, której przypisuje się wzór ogólny, np. mieszaninie polikwasów krzemowych przypisuje się wzór xSiO2 ·  yH2O; galaretowaty osad polikwasów krzemowych suszony na powietrzu daje żel krzemionkowy o doskonałych właściwościach adsorpcyjnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia