polieny
 
Encyklopedia PWN
polieny, polialkeny, poliolefiny,
alifatyczne węglowodory nienasycone zbudowane z cząsteczek o długich łańcuchach prostych lub rozgałęzionych, które zawierają 3 lub więcej wiązań podwójnych izolowanych, sprzężonych lub skumulowanych;
p. występują w produktach naturalnych, np. p. jest cis-poliizopren (naturalny kauczuk) oraz liczne pigmenty naturalne (np. karoteny) i terpeny (np. o-cymen).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia