poliarchia
 
Encyklopedia PWN
poliarchia
[gr., ‘rządy wielu’],
określenie nowoczesnych demokracji wprowadzone przez amerykańskiego politologa R. Dahla;
p. cechuje występowanie 7 instytucji, stanowiących łącznie jej warunek niezbędny: wybór przedstawicieli — do sprawowania kontroli nad decyzjami rządowymi w sferze polityki są uprawnieni wybrani przedstawiciele; wolne i uczciwe wybory; powszechne prawo wyborcze — praktycznie wszyscy dorośli mają prawo udziału w wyborach; bierne prawo wyborcze — wszyscy dorośli mają prawo ubiegać się o urzędy publiczne; wolność słowa — obywatele mają swobodę ekspresji poglądów i ocen politycznych; dostęp do informacji — istnieją alternatywne źródła informacji, do których obywatele mają dostęp; swoboda zrzeszeń — w celu egzekwowania swych uprawnień obywatele mają prawo tworzenia względnie niezależnych stowarzyszeń czy organizacji, w tym partii politycznych i grup interesu; sprzyjają one osiągnięciu głównego efektu politycznego p., jakim jest zapewnienie zgodności działania instytucji politycznych z oczekiwaniami wyborców wyrażonymi w akcie głosowania.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia