podworowe
 
Encyklopedia PWN
podworowe,
hist. w Polsce wczesnośredniowiecznej danina prawa książęcego, zapewne pobierana corocznie w różnych postaciach (np. krowa z określonej liczby gospodarstw, baran, skórki kunie, zboże, miód);
zanikło XIII–XV w. wraz z upowszechnieniem się immunitetu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia