podwojewodzi
 
Encyklopedia PWN
podwojewodzi,
hist. w dawnej Polsce w Koronie zastępca wojewody; kontrolował ceny, miary i wagi, sprawował także sądownictwo nad Żydami;
w Wielkim Księstwie Litew. i Prusach Król. urzędnik grodzki (podwojewodzi sądowy), odpowiednik podstarościego koronnego; na Litwie także urzędnik ziemski, równorzędny z podstarościm.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia