plemię
 
Encyklopedia PWN
plemię,
grupa rodów wywodząca pochodzenie od wspólnego, często legendarnego przodka, zamieszkująca wspólne terytorium i związana wspólnotą organizacji społecznych;
plemiona charakteryzuje pewna jednorodność kultury; są one z reguły endogamiczne; plemię stanowi często związek o charakterze polit.; związki plemienne u większości ludów pasterskich i roln. stały się zaczątkiem organizacji państw.; organizacja plemienna utrzymuje się jeszcze u niektórych ludów Afryki, Australii, Oceanii i Azji, w Ameryce Północnej w zasadzie zniszczona w poł. XIX w.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia