plan inwestycyjny czteroletni
 
Encyklopedia PWN
plan inwestycyjny czteroletni,
pierwszy długofalowy program inwestycyjny rządu polskiego na okres l VII 1936–30 VI 1940;
zainicjowany przez wicepremiera E. Kwiatkowskiego, przewidywał wydatkowanie na cele inwestycyjne 1650–1800 mln zł (1937 podwyższono planowane nakłady do 2400 mln); w jego ramach II 1937 rozpoczęto budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego; dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej plan pod względem finansowym wykonano III 1939.
Bibliografia
Ku przebudowie gospodarczej. Wytyczne inwestycji państwowych, Warszawa 1937.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia