piramida ziemna
 
Encyklopedia PWN
piramida ziemna,
geol. stromościenny słup zbudowany z gliniasto-gruzowego materiału skalnego, zwieńczony głazem (bądź okruchami skalnymi), który przeciwdziała rozmyciu osadu przez wody opadowe;
p.z. powstają z utworów składających się z miękkiego materiału skalnego i dużych głazów, np. z glin zwałowych, pokryw zwietrzelinowych lub też tufów zawierających bomby wulk.; p.z. są znane m.in. z południowym Tyrolu, francuskich Alp, Himalajów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia