piorunująca mieszanina
 
Encyklopedia PWN
piorunująca mieszanina,
mieszanina wodoru z tlenem reagująca wybuchowo pod wpływem np. ogrzania, iskry elektr., z utworzeniem pary wodnej i wydzieleniem znacznej ilości ciepła;
reakcja 2H2 + O2 → 2H2O ma przebieg łańcuchowy i zachodzi najgwałtowniej, gdy stosunek objętościowy wodoru do tlenu wynosi 2 : 1 (granica wybuchowości: 5–94% masowych wodoru w tlenie pod ciśnieniem atmosferycznego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia