pilnik
 
Encyklopedia PWN
pilnik,
wieloostrzowe narzędzie skrawające w kształcie pręta o przekroju prostokątnym, trójkątnym, kołowym lub innym, mające na powierzchni drobne ząbki (nacięcia), które skrawają materiał z obrabianej powierzchni;
zstosowany w ślusarstwie (p. ręczny) i do pracy na obrabiarkach do metali (pilnikarkach). P. ścierny (osełka) to spoinowe, drobnoziarniste narzędzie ścierne stosowane do wykończania powierzchni (często gładzenia) przedmiotów z metalu i drewna.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia