pieniądz pracy
 
Encyklopedia PWN
pieniądz pracy,
ekon. koncepcja opierająca się na uznaniu pracy za podstawę wszelkiej wartości, wg której bank centralny za pomocą swoich filii miał potwierdzać ilość pracy wydatkowanej na wytworzenie danego produktu;
wytwórcy otrzymywaliby w zamian za towar zaświadczenia wartości (bony pracy), potwierdzające odbiór ilości czasu pracy niezbędnej do wytworzenia danego towaru; zaświadczenia te służyłyby jako przekazy na ekwiwalent we wszystkich innych towarach (składowanych w magazynach bankowych); kruszce szlachetne utraciłyby swą szczególną pozycję towaru pieniężnego; koncepcja była głoszona przez niektórych socjalistów utopijnych, m.in. przez: R. Owena (bez powodzenia próbował wprowadzić ją w życie), J. Braya, J. Graya, T. Hodgskina.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia