pielęgniarstwo
 
Encyklopedia PWN
pielęgniarstwo,
zorganizowana działalność mająca na celu pielęgnację chorych i opiekę nad nimi;
od średniowiecza zajęcie wielu katol. zakonów — męskich i żeńskich; pielęgniarstwo jako zawód świecki stworzyła F. Nightingale, która sformułowała jego cele i zadania; 1860 zał. w Londynie pierwszą szkołę pielęgniarstwa; w rozwoju pielęgniarstwa pol. szczególne zasługi położyła Z. Szlenkierówna; współcz. terminem p. określa się szeroko rozumianą działalność zarówno w zakresie kształcenia, jak i doskonalenia zawodowego pielęgniarek, system organizacyjny tych działań, zespół zadań profesjonalnyc; jest składową częścią służby zdrowia z jej różnorodną problematyką; .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia