pełnomocnik rządu
 
Encyklopedia PWN
pełnomocnik rządu,
członek rządu lub urzędnik państwowy, któremu zlecono działanie w zakresie spraw nienależących do sfery jego zwykłych uprawnień.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia