pełnomocnictwo
 
Encyklopedia PWN
pełnomocnictwo,
upoważnienie drugiej osoby do dokonania czynności prawnych w imieniu i na rzecz mocodawcy; może być ogólne (plenipotencja), tj. do wszystkich czynności w zakresie zwykłego zarządu, które mają na celu zachowanie mienia i osiągnięcie z niego normalnych korzyści, szczególne — do określonych czynności, oraz rodzajowe — do określonego rodzaju czynności;
w przewidzianych przez prawo przypadkach pełnomocnik może swe uprawnienie przekazać innej osobie (tzw. substytucja); pełnomocnictwo procesowe, upoważnienie do zastępowania w postępowaniu przed sądem; upoważnienie do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych, związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa zarobkowego w ramach spółki jawnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej jest zw. prokurą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia