pedobiologia
 
Encyklopedia PWN
pedobiologia
[gr. pédon ‘ziemia’, ‘gleba’, bíos ‘życie’, lógos ‘wiedza’],
ekol. dział ekologii, obejmujący badania zależności między organizmami żyjącymi w glebie i ściółce oraz między tymi organizmami a ich środowiskiem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia