peculium
 
Encyklopedia PWN
peculium
[łac. pecunia ‘majątek’, ‘pieniądze’],
w starożytnym Rzymie część majątku rodziny, który pater familias przekazywał w użytkowanie osobom znajdującym się pod jego władzą, potomkom lub niewolnikom;
wielką rolę ekonomiczną odgrywało peculium niewolników; było też ważnym czynnikiem mobilności społecznej, bowiem wiązało się najczęściej z obietnicą wyzwolenia; od czasów Augusta istniała specjalna kategoria peculium — peculium castrense [‘obozowe’] — majątek zdobyty podczas służby wojskowej przez osobę podlegającą patria potestas, stanowiący jej wyłączną własność.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia