patron
 
Encyklopedia PWN
patron
[łac. patronus ‘obrońca’, ‘opiekun’]:
1) w staroż. Rzymie obywatel (patrycjusz) sprawujący opiekę materialną i prawną nad osobą lub grupą osób, z którymi pozostawał w układzie stosunków zw. patronatem;
2) w prawie pol. od XVI w. płatny zastępca procesowy (adwokat), pełniący swe funkcje zawodowo przy określonym sądzie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia