park krajobrazowy
 
Encyklopedia PWN
park krajobrazowy,
obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, ustanawiany na wniosek wojewody w celu ochrony i popularyzacji tych wartości;
na terenie parku krajobrazowego zabrania się m.in. lokalizowania nowych obiektów mających niekorzystny wpływ na środowisko, dokonywania zmian stosunków wodnych, likwidowania małych zbiorników wodnych, mokradeł i zadrzewień śródpolnych, lokalizacji zabudowy letniskowej poza wyznaczonymi miejscami, używania łodzi motorowych na wodach otwartych; 31 XII 2007 w Polsce było 120 parków krajobrazowych o łącznej powierzchni 2603 tysiące ha (8,3% powierzchni kraju).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia