papierek wskaźnikowy
 
Encyklopedia PWN
papierek wskaźnikowy,
pasek bibuły filtracyjnej nasycony roztworem wskaźnika (chem.), który zanurzony w badanym roztworze lub zwilżony jego kroplą wykazuje charakterystyczną zmianę zabarwienia;
papierki lakmusowe (nasycone roztworem lakmusu) są stosowane do stwierdzania odczynu roztworu — przybierają barwę różową w roztworach kwaśnych, niebieską w zasadowych; papierki uniwersalne (nasycone odpowiednio dobraną mieszaniną wskaźników, tzw. wskaźnikiem uniwersalnym) służą do przybliżonego określania wartości pH (przybierają różną barwę, którą porównuje się z zamieszczoną na opakowaniu skalą barw).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia