papier wielokontrastowy
 
Encyklopedia PWN
papier wielokontrastowy, ang. multigrade paper, polygrade paper,
fot. papier, na którym można uzyskać różne stopnie kontrastowości (gradacja papieru fot.);
różni się od zwykłych papierów tym, że zawiera 2 lub 3 zmieszane emulsje fot., z których każda ma inne uczulenie spektralne na światło — jedna jest uczulona tylko na światło niebieskie, pozostałe zarówno na światło niebieskie (czułość własna halogenków srebra), jak i na światło zielone, przy czym każda z nich ma inną kontrastowość; wymagany kontrast obrazu uzyskuje się dzięki użyciu podczas kopiowania negatywu zestawu barwnych filtrów — purpurowego i żółtego; filtr purpurowy pochłania światło zielone, a przepuszcza niebieskie i czerwone, natomiast filtr żółty pochłania światło niebieskie, a przepuszcza zielone i czerwone; jeżeli do kopiowania używa się tylko filtru żółtego, to są eksponowane tylko emulsje uczulone na światło zielone, z kolei ekspozycja przez filtr purpurowy powoduje naświetlenie wszystkich emulsji; użycie filtru purpurowego powoduje powstanie obrazu o wysokiej kontrastowości, filtru żółtego — o niskiej; jednoczesne kopiowanie przez filtry żółty i purpurowy — o różnych gęstościach opt. barwników — daje obrazy o kontrastowości mieszczącej się między skrajnymi wartościami; odpowiednie zestawy filtrów pozwalają uzyskać 12 stopni gradacji; p.w., podobnie jak papiery o stałym kontraście, dzielą się na chlorosrebrowe i bromosrebrowe, mają różne rodzaje i grubości podłoża — papier polietylenowany lub barytowany, oraz różne rodzaje powierzchni — błyszczącą, półmatową lub matową.
Czesław Mora
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia