palatogram
 
Encyklopedia PWN
palatogram
[łac. palatum ‘podniebienie’, gr. grámma ‘zapis’],
obraz śladu pozostawionego na sklepieniu jamy ustnej oraz wewn. stronie żuchwy przez substancję barwiącą, umożliwiający stwierdzenie miejsca kontaktu języka w czasie wymawiania poszczególnych głosek;
nowoczesne metody, dzięki którym można uzyskać p., polegają na umieszczeniu na powierzchni języka elektrod połączonych z komputerem, co umożliwia uzyskanie ciągów obrazów ilustrujących zmiany tych kontaktów w czasie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia