oziębłość seksualna
 
Encyklopedia PWN
oziębłość seksualna,
med. obniżenie siły popędu seksualnego;
dotyczy gł. kobiet; osoba z oziębłością seksualną odznacza się niechęcią do podejmowania kontaktów seksualnych, brakiem odpowiednich reakcji seksualnych w czasie kontaktu, redukcji napięć seksualnych i satysfakcji po odbyciu stosunku seksualnego; u podłoża oziębłości seksualnej mogą leżeć przyczyny somatyczne, ale gł. psychiczne, takie jak: skłonności dewiacyjne, zahamowania lub urazy psychiczne; może być też spowodowana nieuświadomionym odrzuceniem partnera.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia