ośrodki nerwowe
 
Encyklopedia PWN
ośrodki nerwowe,
skupienia neuronów w korze mózgu, w pniu mózgu i w rdzeniu kręgowym, sterujące określonymi czynnościami organizmu;
ośrodek nerwowy może być ściśle zdefiniowaną strukturą anatomiczną o wyraźnych granicach i wówczas zwykle jest zw. jądrem; do takich ośrodków zalicza się jądra nerwów czaszkowych (np. nerwu błędnego unerwiającego narządy wewn., nerwu twarzowego unerwiającego mięśnie twarzy) i rdzeniowych (od których odchodzą nerwy do mięśni), jądra układu wegetatywnego, a także jądra szwu, jądra przedsionkowe, jądro miejsca sinawego w pniu mózgu; ośrodek jest też pojęciem funkcjonalnym, obejmującym strukturę mózgową (np. część kory mózgu), a także zespół struktur sterujących określoną czynnością — ruchową, sensoryczną (ośrodki wzroku, słuchu, czucia somatycznego), głodem, pragnieniem, agresją, mową (np. ośrodek ruchowy mowy Broca), wydzielaniem hormonów, regulacją temperatury ciała, oddychania i ciśnienia tętniczego krwi, snem i czuwaniem, a w etologii także złożonymi formami instynktowego zachowania się zwierząt.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia