osoba fizyczna
 
Encyklopedia PWN
osoba fizyczna,
prawo każdy człowiek od chwili urodzenia do chwili śmierci;
w Kodeksie cywilnym osoba fizyczna jest wymieniona obok osoby prawnej jako jedyny podmiot stosunków cywilnoprawnych; sytuacja prawna osoby fizycznej zależy m.in. od zdolności do czynności prawnych, obywatelstwa, stanu cywilnego; w Kodeksie cywilnym osoba fizyczna jest wymieniona obok osoby prawnej jako jedyny podmiot stosunków cywilnoprawnych; sytuacja prawna osoby fizycznej zależy m.in. od zdolności do czynności prawnych, obywatelstwa, stanu cywilnego; w prawie polskim pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna nabywa po ukończeniu 18 lat (wyjątkowo kobiety, które ukończyły 16 lat i zawarły związek małżeński za zgodą sądu opiekuńczego, nabywają pełną zdolność do czynności prawnych w chwili jego zawarcia), dlatego do czasu nabycia tej kwalifikacji w obrocie cywilnoprawnym jest zastępowana przez przedstawicieli ustawowych (rodziców, opiekunów); w ograniczonym zakresie zdolność do czynności prawnych ma także nasciturus (dziecko poczęte, ale jeszcze nie narodzone); dotyczy to zdolności do dziedziczenia i dochodzenia odszkodowania za szkody poniesione przed urodzeniem; osoba fizyczna nie może zrzec się zdolności prawnej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia