osad
 
Encyklopedia PWN
osad,
faza stała, nierozpuszczalna w danym środowisku i warunkach stężenia i temperatury, powstająca w wyniku zachodzących w roztworze procesów, najczęściej chem. lub/i fizycznych;
powstawanie o. jest wykorzystywane do wydzielania określonego składnika, jest podstawą analizy wagowej oraz miareczkowania strąceniowego. W zależności od składu chem. i warunków powstawania rozróżnia się o. bezpostaciowe, koloidowe (np. o. węglanu wapnia CaCO3), krystal. (np. o. fosforanu amonu i magnezu MgNH4PO4), galaretowate (np. o. tlenku glinu Al2O3), kłaczkowate (jak o. trisiarczku diarsenu As2S3), serowate (np. chlorek srebra AgCl) i in. Właściwości o. zależą od warunków strącania i kontaktu o. z roztworem — wykorzystuje się to do poprawy właściwości o., np. do uzyskania jego dogodniejszej do sączenia postaci (dojrzewanie, starzenie o., w którego wyniku o. drobnokrystaliczny podczas dłuższego kontaktu z roztworem macierzystym przechodzi w o. grubokrystaliczny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia