osad saturacyjny
 
Encyklopedia PWN
osad saturacyjny,
w technologii cukrowniczej osad z oczyszczanego soku dyfuzyjnego powstający podczas nawapniania (defekacji) i karbonatacji (nasycanie roztworu cukrowego dwutlenkiem węgla, zw. także saturacją);
działanie wapna powoduje wytrącanie i przechodzenie do osadu nierozpuszczalnych soli wapniowych kwasów org. i nieorg., substancji pektynowych, które tworzą z wapnem galaretowate, trudno rozpuszczalne żele; podczas karbonatacji wytrąca się węglan wapnia adsorbujący na powierzchni koloidowe zanieczyszczenia, tzw. niecukry; osad saturacyjny jest używany jako nawóz.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia