oś liczbowa
 
Encyklopedia PWN
oś liczbowa,
mat. prosta z obranymi na niej punktami O i A, którym przypisuje się liczby 0 i 1 (odcinek OA jest odcinkiem jednostkowym), a każdemu innemu punktowi P osi liczbowej — odpowiednią liczbę rzeczywistą p, będącą długością odcinka OP, przy czym jeżeli punkt P znajduje się po tej samej stronie punktu O co i punkt A, to odpowiadająca mu liczba p jest dodatnia, jeśli po przeciwnej — to ujemna;
tak więc każdemu punktowi osi liczbowej odpowiada dokładnie jedna liczba rzeczywista i na odwrót — każdej liczbie rzeczywistej odpowiada ściśle określony jeden punkt osi liczbowej.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia