operacja
 
Encyklopedia PWN
operacja
[łac. operatio ‘działanie’],
zabieg operacyjny, zabieg chirurgiczny,
med. wszelkiego rodzaju czynności chirurgiczne, diagnostyczne lub leczn. połączone z naruszeniem ciągłości powłok ciała i/lub otwarciem jam ciała, wykonywane na tkankach i narządach;
celem operacji jest najczęściej usunięcie zmienionych chorobowo tkanek i/lub narządów bądź zniesienie objawów i dolegliwości; ob. rzadziej wykonuje się operację w celu postawienia diagnozy lub potwierdzenia rozpoznania; operacje mogą być ginekologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, urologiczne, ortopedyczne, kardiochirurgiczne itd.; operację wykonuje co najmniej 2 chirurgów z instrumentariuszką, z pomocą anestezjologa, który dokonuje znieczulenia; przeprowadza się ją w sali operacyjnej znajdującej się w obrębie bloku operacyjnego. Operacja nagła, wykonywana natychmiast lub w ciągu kilku godzin od chwili wystąpienia objawów choroby lub ustalenia rozpoznania; operacja planowa, wykonywana w trybie zwykłym, po starannym przygotowaniu chorego; operacja radykalna to usunięcie części lub całego narządu wraz z tkanką zmienioną chorobowo; operacja paliatywna ma na celu złagodzenie objawów choroby, bez usunięcia zasadniczego schorzenia; operacja plastyczna — przywrócenie kształtu lub wytworzenie brakującej części ciała (np. małżowiny usznej, nosa); operację diagnostyczną wykonuje się w celu ustalenia rozpoznania choroby (np. próbne otwarcie jamy brzusznej). Na przeprowadzenie operacji chory powinien wyrazić pisemną zgodę, w wyjątkowych sytuacjach (bezpośrednie zagrożenie życia) zgoda może być udzielona ustnie lub wykonuje się operację bez jego zgody (np. gdy chory jest nieprzytomny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia