ołomuniecka ugoda
 
Encyklopedia PWN
ołomuniecka ugoda,
ugoda austr.-pruska, zawarta 1850 w Ołomuńcu;
po uchwaleniu przez Frankfurckie Zgromadzenie Narodowe konstytucji, przewidującej zjednoczenie Niemiec pod berłem króla pruskiego, działania zmierzające do zdobycia przez Prusy przodownictwa w Niemczech natrafiły na opór Austrii, która — znajdując się na krawędzi wojny z Prusami — zapewniła sobie poparcie dyplomacji ros.; pod jej naciskiem Prusy zostały podczas rokowań w Ołomuńcu zmuszone do chwilowej rezygnacji z aspiracji do zjednoczenia Niemiec pod swoją hegemonią; u.o., uznana przez liberałów pruskich za „hańbę ołomuniecką”, nie spowodowała jednak ich rezygnacji z koncepcji tworzenia Małych Niemiec.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia