oficer statku wodnego
 
Encyklopedia PWN
oficer statku wodnego,
członek załogi cywilnego statku wodnego;
upoważniony do samodzielnego kierowania statkiem (oficer nawigacyjny, pokładowy) lub jego urządzeniami napędowymi (oficer mechanik); stopnie i funkcje o.s.w. są ułożone hierarchicznie: kapitan jest kierownikiem statku i przełożonym całej załogi, starszy oficer — zastępcą kapitana i przełożonym załogi pokładowej, starszy mechanik — przełożonym załogi maszynowej; oficerowie wachtowi kierują statkiem lub urządzeniami napędowymi na poszczególnych wachtach; kwalifikacje o.s.w. morskich są nadawane i potwierdzane dyplomami przez administracje mor. na podstawie przepisów międzynar. konwencji o wyszkoleniu i certyfikacji marynarzy oraz pełnieniu wacht (STCW Convention, 1978); tytularnymi o.s.w. są często przełożeni załogi hotelowej (ochmistrz, oficer rozrywkowy) i specjaliści (np. elektryk, elektronik, lekarz); do 1999 (przed wprowadzeniem systemu GMDSS) o.s.w. byli także operatorzy urządzeń radiowych — radiooficerowie; w marynarkach handl. państw komunist. status oficera mieli także zast. kapitana ds. polit. (w PRL 1951–56, tzw. oficer kult.-oświat.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia