odziedziczalność
 
Encyklopedia PWN
odziedziczalność,
genet. genetyczny składnik ogólnej zmienności fenotypowej danej cechy;
określa, zwykle procentowy, wkład zależnej od czynników genetycznych zmienności danej cechy poligenowej (głównie ilościowej, np. wzrostu, masy) w populacji w jej zmienność ogólną, uwzględniającą także wpływ warunków zewnętrznych (zmienność niedziedziczną); ustalenie odziedziczalności ma duże znaczenie w hodowli, decyduje o programie selekcji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia