odpust
 
Encyklopedia PWN
odpust, łac. indulgentia,
religiozn.:
1) w Kościele katol. darowanie człowiekowi doczesnej kary za grzechy, wcześniej zgładzone co do winy na mocy sakramentu pokuty; odpust za pośrednictwem Kościoła dostępuje odpowiednio usposobiony wierny; otrzymanie odpustu jest uzależnione od spełnienia określonych warunków (np. modlitwa w intencji papieża, czyn pokutny, odwiedzenie kościoła lub cmentarza); odpust może być cząstkowy lub zupełny; odpustu dostąpić może nie tylko żywy, ale i zmarły;
2) uroczystość patrona danego kościoła, podczas której wierni mają okazję uzyskania odpustu; potocznie festyn odbywający się na terenie danej parafii z okazji uroczystości patrona kościoła.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia