odprowadzalnik
 
Encyklopedia PWN
odprowadzalnik,
główny rów odpływowy w systemie odwadniającym, zbierający wodę z rowów głównych niższych rzędów oraz rowów zbiorczych i prowadzący ją do odbiornika;
głębokość odbiornika powinna zapewnić niezakłócony odpływ wody z sieci rowów oraz wymagane obniżanie zwierciadła wody gruntowej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia