odpad szkolny
 
Encyklopedia PWN
odpad szkolny,
pojęcie pedagog. odnoszące się do liczby uczniów, którzy nie ukończyli szkoły podstawowej w wieku obowiązku szkolnego, w stosunku do ogółu absolwentów w danym roku szkolnym.
W Polsce problem ten obejmował 1989 jeszcze niewielki odsetek — 0,2% populacji uczniów w wieku 7–14 lat; zjawisko to z każdym rokiem narasta, a w roku szkolnym 1996/97 obejmowało 0,9% populacji (w liczbach bezwzględnych dotyczy to ok. 50 tys. dzieci w wieku 7–14 lat).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia