octowy bezwodnik
 
Encyklopedia PWN
octowy bezwodnik, bezwodnik kwasu octowego, (CH3CO)2O,
związek organiczny;
bezb. ciecz o ostrym zapachu; drażni błony śluzowe oczu i dróg oddechowych, działa parząco na skórę; temperatura topnienia –73°C, temperatura wrzenia 139,6°C; miesza się z polarnymi rozpuszczalnikami oraz częściowo z zimną wodą; pod wpływem gorącej wody hydrolizuje do kwasu octowego; otrzymywany m.in. przez odwodnienie kwasu octowego, rozkład acetonu, katalityczne karbonylowanie octanu metylu; stosowany w syntezie org. jako czynnik odwadniający i acetylujący, do wytwarzania acetylocelulozy, octanu winylu, N,N-dimetyloacetamidu i kwasu acetylosalicylowego (aspiryny).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia