octowy aldehyd
 
Encyklopedia PWN
octowy aldehyd, acetaldehyd, etanal, CH3CHO,
związek organiczny;
bezb. palna ciecz o odurzającym zapachu, temperaturze wrzenia 21°C; miesza się z wodą, alkoholem etylowym, eterem; otrzymywany gł. przez katalityczne utlenianie etylenu; polimeryzuje pod działaniem stężonych kwasów nieorg., dając w temperaturze 20°C cykliczny trimer — paraldehyd (2,4,6-trimetylo-1,3,5-trioksan), o temperaturze topnienia 12,6°C, temperaturze wrzenia 124,4°C; w temperaturze 0°C produktem polimeryzacji jest cykliczny tetramer — metaldehyd (2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan), o temperaturze wrzenia 112–115°C (z rozkładem); a.o. jest surowcem w produkcji kwasu nadoctowego, bezwodnika octowego, glioksalu, hydratu chloralu i żywic aldehydowych; metaldehyd jest stosowany jako stałe paliwo turystyczne.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia