obwodowa komisja wyborcza
 
Encyklopedia PWN
obwodowa komisja wyborcza,
w Polsce organ wyborczy w obwodzie głosowania;
powoływana do przeprowadzenia wyborów prezydenta, do sejmu, senatu, rad gmin, rad powiatów i sejmików województw; przeprowadza głosowanie i oblicza wyniki.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia