obwód łowiecki
 
Encyklopedia PWN
obwód łowiecki,
jednostka adm. gospodarstwa łowieckiego obejmująca obszar gruntów o powierzchni ciągłej nie mniejszej niż 3 tys. ha i możliwie naturalnych granicach;
obwód łowiecki może składać się z jednego lub kilku łowisk; obwody łowieckie są dzierżawione przez koła łowieckie lub wyłączane z dzierżawy i przekazywane w zarząd Lasom Państw. albo instytucjom nauk. jako ośr. hodowli zwierzyny w celach badawczych i dydaktycznych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia