obstrukcja parlamentarna
 
Encyklopedia PWN
obstrukcja parlamentarna,
określenie dotyczące zachowań mniejszości członków parlamentu, które mają na celu uniemożliwienie prowadzenia obrad lub podjęcia przez parlament (komisje parlamentu) uchwały, wykorzystujących legalne środki procedury parlamentarnej, np. dużą liczbę długich wystąpień w debacie, zgłaszanie wielu wniosków formalnych lub poprawek i żądanie oddzielnych głosowań, a także opuszczanie sali obrad, aby — wskutek tzw. zerwania kworum — uniemożliwić dalsze postępowanie izbie lub komisji;
obstrukcja parlamentarna znajduje zastosowanie zwłaszcza, gdy podjęcie decyzji musi nastąpić przed upływem wyznaczonego prawem terminu; w celu uniknięcia obstrukcji parlamentarnej większość parlamentarna może okazać się skłonna do kompromisów.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia