nulla poena sine lege
 
Encyklopedia PWN
nulla poena sine lege
[łac., ‘nie ma kary bez przepisu prawa’],
zasada prawa karnego, przyjęta przez nowoż. ustawodawstwa, wg której sąd nie może wymierzyć określonej kary za przestępstwo, jeśli taka kara nie była w chwili popełnienia czynu przewidziana za to przestępstwo w ustawie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia