nukleozydazy
 
Encyklopedia PWN
nukleozydazy
[łac.-gr.],
potoczna nazwa enzymów z klasy hydrolaz (podklasa glikozylazy);
odszczepiają m.in. zasady purynowe, pirymidynowe, amid kwasu nikotynowego od nukleozydów i nukleotydów; enzymy o stosunkowo wąskiej specyficzności substratowej, jednak u większości organizmów żywych nukleozydy są rozkładane głównie przez fosforylazy nukleozydów purynowych i pirymidynowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia