nowomowa
 
Encyklopedia PWN
nowomowa,
w państwie totalitarnym język służący szeroko pojmowanej propagandzie politycznej, używany do manipulowania zachowaniami i nastrojami społecznymi w celu arbitralnego narzucenia odbiorcy pożądanej wizji rzeczywistości;
cechy charakterystyczne: dowolne kształtowanie znaczeń wyrazów, ich nacechowywanie aksjologiczne, operowanie stereotypami, sloganami i wyrazistymi opozycjami znaczeniowymi, częste tabu językowe; prowadzi do zubożenia i sprymityzowania języka i myślenia; nazwa użyta po raz pierwszy przez G. Orwella w powieści Rok 1984.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia