notariusz
 
Encyklopedia PWN
notariusz
[łac.],
urzędnik powołany do dokonywania czynności, którym strony powinny lub pragną nadać formę notarialną, notariat.
w Polsce notariusza powołuje i odwołuje min. sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii właściwej izby notarialnej i wyznacza też siedzibę jego kancelarii; notariusze tworzą samorząd notarialny, obejmujący izby notarialne i Krajową Radę Notarialną; do czynności notarialnych należy m.in.: sporządzanie aktów notarialnych, uwierzytelnianie i poświadczanie dokumentów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu lub zrzeczeniu się spadku; dokonane przez notariusza czynności mają charakter dokumentu urzędowego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia