nitrofenole
 
Encyklopedia PWN
nitrofenole,
związki org., fenole, których cząsteczki zawierają jedną lub więcej grup nitrowych (–NO2);
istnieją 3 izomeryczne mononitrofenole: o-nitrofenol (2-nitrofenol), temperatura topnienia 45°C; m-nitrofenol (3-nitrofenol), temperatura topnienia 97°C; p-nitrofenol (4-nitrofenol), temperatura topnienia 114°C:
o-nitrofenol (2-nitrofenol)
m-nitrofenol (3-nitrofenol)
p-nitrofenol (4-nitrofenol)
Spośród polinitrofenoli ważne znaczenie ma 2,4,6-trinitrofenol (pikrynowy kwas), a spośród nitrofenoli polihydroksylowych — pochodne nitrowe rezorcyny; nitrofenole są otrzymywane gł. przez hydrolizę chloronitrofenoli lub nitrowanie mononitrofenoli; niektóre n. oraz ich alkilowe pochodne są wykorzystywane jako pestycydy, środki antyseptyczne, środki impregnacyjne do drewna; trinitropochodne fenoli (kwas pikrynowy, trinitrorezorcyna), a zwłaszcza ich sole są wykorzystywane jeszcze jako składniki materiałów wybuchowych i detonatory.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia