nieważność
 
Encyklopedia PWN
nieważność, nieważność czynności prawnej,
prawo wadliwość aktu prawnego wynikająca ze sporządzenia go z naruszeniem przepisów prawa;
także wadliwość postępowania cywilnego spowodowana uchybieniami (przewidzianymi ściśle w ustawie), które stanowią tzw. bezwzględne podstawy zaskarżenia, nawet jeśli nie miały one wpływu na wynik sprawy (np. niedopuszczalność drogi sądowej).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia